Klachtenregeling

Interne Klachtenregeling

Download Interne Klachtenregeling Oma’s Oppasservice

Interne klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van het Klachtenformulier of ons mailen naar info@omasoppasservice.nl met het onderwerp ’Klacht’.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk folder Klachtenloket Kinderopvang

Actuele Klachtenrapportage

Klachtenverslag

Oma’s Oppasservice is er trots op dat ook in 2016 wederom geen interne of externe klachten binnen zijn gekomen.


© 2008 | Web design: Webton.nl